Főoldal ADÓÜGYI MEGOLDÁSOK Cikkek - ÁFA ellenőrzés -- Magyar  English  Français  Deutsch  

ÁFA ellenőrzés

Amit minden cégvezetőnek tudnia kell ÁFA ellenőrzés megkezdése előtt és közben illetve ÁFA ellenőrzés után!


AZ ÁFA ELLENŐRZÉS FAJTÁI

1. Kiutalás előtti ÁFA adóellenőrzés. Ebben az esetben vállalkozásunk ÁFA visszaigénylő pozícióban van és az adóhivatal kiemelt feladata vizsgálni, hogy az eddig befizetett, adóhatóságnál lévő pénzünk valóban visszafizethető-e? Ezek voltak a rendszerváltozást követő legnagyobb és leggyakoribb ÁFA csalások. A mostani időkben viszont pont ezért kiemelten vizsgálja az adóhivatal kiutalás előtti ÁFA ellenőrzés keretében jogosultságunkat, amely ellenőrzések fő irányultsága a visszaigénylésre megnyíló jogosultságunkat (teljesítés ideje) ellenőrzi illetve a Fiktív számlás ügyletek irányultságával egyezik meg. Téves teljesítés megállapításának pedig - akár csak azért mert később nyílna meg a levonási\visszaigénylési pozíciónk - az lehet a következménye, hogy a visszaigényelt ÁFA összege utáni bírságot (minimum 50%) meg kell fizetnünk. A kiutalás előtti ÁFA ellenőrzésről bővebben.

2. Bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ÁFA ellenőrzés. Ebben az esetben egy már befejezett ÁFA bevallási időszakot (pl.: havi ÁFA bevalló esetén a tárgyhót követő hónap 20. napja) követően - akár be lett adva az ÁFA bevallás akár nem – ellenőrzi az adóhivatal az adott időszakbeli könyvelésünket, kiállított és befogadott ÁFA-s számláink és mögöttük levő gazdasági esemény megvalósulását. Ezen az oldalon a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ÁFA ellenőrzéssel foglalkozunk.

A LEGFONTOSABB ÁFA ELLENŐRZÉSI IRÁNYULTSÁGOK – Mire megy ki egy ÁFA ellenőrzés?
Ezek nem egyedi ÁFA vizsgálati irányultságok, hanem egy ÁFA ellenőrzésnél mindent ellenőriz(het)nek.

1, FIKTÍV SZÁMLÁK, FIKTÍV SZÁMLÁS ÜGYLETEK
A kifejezetten fiktív számlák ill. szerződésekre irányuló ÁFA ellenőrzésekkel egy másik cikkünk foglalkozik részletesen. Jelenleg ez a legfontosabb ÁFA ellenőrzési irányultság, úgyhogy itt is kitérünk rá, de mindenféleképpen olvassák el ide kattintva írásunkat: Fiktív számlák, szerződések.
Fiktív szerződéseket már csak az ÁFA ellenőrzés büntetőjogi következményei miatt is érdemes külön kategorizálni.
- „Számlagyár”:  Egy ÁFA ellenőrzés során a legrosszabb következményekkel szembesülhet az a vállalkozás amely kizárólag fiktív számlák „írogatására” jött létre, mindenféle gazdasági esemény nélkül. Ez természetesen a számla befogadójára nézve is következményekkel jár. ÁFA vizsgálat során nagyon könnyedén bizonyítható, hogy a társaság kivel állt kapcsolatban - az iratok eltűnésének esetén is - ami pont abból fakad, hogy aki „számlát vásárol” bankon keresztül fogja utalni a pénzt, mert úgy gondolja ez elegendő (a szerződéssel, számlával és teljesítési igazolással együtt) az ügylet létrejöttének és megvalósulásának alátámasztásához. Ebben az esetben pedig egy számlagyár összes megrendelője számíthat ÁFA adóellenőrzésre.
- „Alvállalkozói láncolat”: Ezt az ÁFA vizsgálati módszert szokták „láncvizsgálatnak” hívni. A lényegét tekintve a Megbízó és a munkát elvégző közé több vállalkozás ékelődik be. Tehát a fővállalkozó (vagy megbízott) megbízza A vállalkozást a munkával, aki tovább adja B vállalkozásnak aki továbbadja C vállalkozásnak aki elvégzi a munkát. Ez önmagában nem jelenti az ügylet fiktivitását, csak sajnos a lánc egyik tagja időközben eltűnik és ÁFA ellenőrzés során utolérhetetlen, ÁFA és egyéb bevallásait nem adja be és az általános forgalmi adó fizetési kötelezettségének sem tesz eleget. Ez a legtöbb alacsony órabérű, alacsony költségigényű ágazatban, állami megrendeléseknél problémát jelent.
- „Eltűnt szállító ill. alvállalkozó”: 2011-ben hatványozottan felerősödött az ÁFA ellenőrzés megállapításainak ezen indoka, amellyel kapcsolatban szomorú, hogy az adóhivatal nem mérlegeli a gazdasági esemény valóban megtörténtének a körülményeit. Ez az ÁFA ellenőrzési irány és módszer aránylag könnyű és biztos pénzt jelent az adóhivatalnak. Könnyű mert az ÁFA vizsgálat során egy sablonos bizonyítást végez a hivatal, hogy nincs meg a szállító\alvállalkozó, nem adott be adóbevallást, nem fizetett adót és az adózó célirányos bizonyításának hiányában gyorsan ÁFA hiány állapítható meg a vizsgálat során. Ráadásul biztos adóbevétel, mert szinte minden régóta működő vállalkozásnál van szállító aki már tönkrement; és ezek a vállalkozások akiknél van és életben akarnak maradni, tehát az ÁFA ellenőrzés során történt adóhiány befizetése vagy beszedése legalább részben biztosra vehető. Sajnos egy régóta működő társaságnál, valóban megtörtént gazdasági eseménynél ez elszomorító. Tapasztalatunk, hogy sok esetben a vállalkozások vezetője az ilyen típusú ÁFA ellenőrzést egyáltalán nem veszi komolyan, nem hiszi el hogy ilyen létezik, és csak a legtöbb jogorvoslati lehetőséget követő elmarasztalás után fordul adóellenőrzésben jártas szakértőhöz!

2, ELTITKOLT ÁRBEVÉTEL MEGÁLLAPÍTÁSA
Az ÁFA vizsgálat klasszikus becslési eljárása alapján valószínűsítik az eltitkolt bevételt. Például az ÁFA ellenőrzés során megnézik egy átlagos vásárlás anyagigényét és megnézik mennyi anyagot vettük, az elhasznált anyag alapján megbecsülik mennyit dolgoztunk. Nagyon leegyszerűsítve ha egy ló patkolásához 20 patkószeg kell, és 1000 db patkószeget vettünk 50 lovat patkoltunk meg. Ha egy ló patkolásáért 2000 forintot kaptunk akkor 50 ló patkolásáért 100.000 forintot. Vagy hasraütés szerűen az adóhivatalban nyilatkoztatják az ügyvezetőt mekkora nyereséghányaddal dolgozik és a költségeiből felszorozzák a bevételt. Nagyon leegyszerűsítve a vállalkozó azt mondja az adóellenőr keresztkérdésére 20%-os nyereséggel dolgozik és 1.000.000 forint költséget vallott be akkor 1.200.000 forintnak kellett lennie a bevételének. Mostanában az ÁFA ellenőrzések kevésbé erre irányulnak, de könnyedén bele lehet futni egy ilyen problémába.

3, NEM A VÁLLALKOZÁS ÉRDEKEIT SZOLGÁLÓ KIADÁS ELSZÁMOLÁSA
Tipikus eset, amelyre ÁFA ellenőrzés során harapnak az adóellenőrök, ha nem a vállalkozás tevékenységét szolgáló kiadást számolunk el, pláne ha ezt több alkalommal tesszük. Ez vállalkozási profiltól függ, mert egy informatikai vállalkozás nehezen magyarázza meg ha hálószobabútort számol el, míg egy hotelnél ez természetes... Ebben az esetben vagy ÁFA hiányt állapítanak meg vagy természetbeni juttatásnak minősítik annak járulékos adófizetési költségeivel.

4, SZÍNLELET VÁLLALKOZÁSI\MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA
A 2006-os slágertémáról szeretnek a vállalkozások elfeledkezni, pedig egy ÁFA ellenőrzésnél továbbra is ugyanúgy nézik ezeket a szerződéseket. Lényegében véve a munkaviszonynak magasabb az adóterhe, nem lehet ÁFA-t levonni, sok vele az adminisztráció, további költségek csak természetbeni juttatásként számolhatóak el; ezért inkább megbízási vagy vállalkozási szerződéssel alkalmazzák a munkavállalót. Egy ÁFA vizsgálat során az adóellenőr viszont ezeket könnyedén ki tudja szűrni a szerződés tartalmából vagy az alvállalkozó kapcsolódó vizsgálatából.

AZ ÁFA ELLENŐRZÉS ELRENDELÉSÉNEK LEGGYAKORIBB OKAI
Az ÁFA vizsgálat okai
1, KAPCSOLÓDÓ VIZSGÁLAT
Amennyiben az adóhivatal egy velünk kapcsolatban álló vállalatnál (akár alvállalkozó\szállító, akár megbízó\megrendelő) ÁFA ellenőrzést folytat és a számlával\szerződéssel kapcsolatban kérdés merül fel, kapcsolódó vizsgálat során ÁFA ellenőrzés (vagy első körben egyes adókötelezettségek ellenőrzése) keretében ellenőrzi és tisztázza szerződéses viszonyunkat az adóhatóság.
A leggyakoribb probléma kapcsolódó ÁFA vizsgálat esetében a két fél különböző nyilatkozata, vagy a nyilatkozat hiánya. A tényállás tisztázása érdekében az adóhivatal nagyon sok kapcsolódó adóellenőrzést rendel el, amely önmagában alapja lehet vállalkozásunknál további időszakokra kiterjesztendő ÁFA ellenőrzésnek!

2, VISSZAIGÉNYLÉS
ÁFA visszaigénylés esetén kiutalás előtti ÁFA ellenőrzést rendel el az adóhivatal.

3, ADÓMINIMALIZÁLÁS, FOLYAMATOS VESZTESÉG
Az adóhivatal adóellenőrzésre kiválasztó rendszerének egyik fő kritériuma az adóminimalizálók ellenőrzése, amelynek alapja az adóhivatal rendelkezésére álló adóbevallások és az éves beszámolók. Folyamatos veszteséget bevalló vagy a szakági minimum nyereséget el nem érő vállalkozások kiemelten számíthatnak ÁFA ellenőrzésre, amely során feltárt problémák további adóellenőrzéseket (akár a tulajdonos vagyonosodási vizsgálatát) vonhatja maga után.

4, FIKTÍV SZÁMLA BEFOGADÁSA
Amennyiben az adóhivatal megállapítja egy ügylet vagy társaság működésének fiktív voltát a vele kapcsolatban álló vállalkozásokat (első sorban megrendelőit) is kijelöli adóellenőrzésre, első körben egyes adókötelezettségek illetve ÁFA ellenőrzésre.

5, BEVALLÁS ELMULASZTÁSA
Ugyan az adóhivatal törekvése, hogy a bevallásukat elmulasztó vállalkozásoknál ÁFA ellenőrzést végezzen, de óriási számuk miatt minden vállalkozásnál nem képes. A problémát pedig az jelenti, hogy sok ÁFA ellenőrzésnél azt a tényt írja a megrendelő terhére, hogy a szállító\alvállalkozó nem adott be ÁFA bevallást, amelyet adótitok révén csak az adóhivatal tud ellenőrizni. Ezekben az esetekben az adóhivatalnak sokkal gyorsabban kéne fellépnie és legalább felfüggesztenie az adószámot, hogy ezt a szerződéses kapcsolatban álló másik fél is láthassa!

6, BEJELENTÉS
ÁFA ellenőrzés elrendelésénél is tipikus eset a jóakarók bejelentései. Például egy rosszul alakult szerződéses viszonyt követően jelzi a másik fél, hogy nem kapott számlát. De a cég életébe belelátó dolgozó egyéb érdekelt bejelentése is elindíthat egy ÁFA ellenőrzést. Ráadásul ezekben az esetekben ha bizonyíték állhat rendelkezésre akár az adónyomozók házkutatásával is kezdődhet az adóellenőrzés!

7, OPERATÍV ELLENŐRZÉS KÖVETKEZMÉNYE
Valószínűleg mindenki ismeri a próbavásárló operatív adóellenőröket, akik munkájáról órákig lehetne olvasni a különböző (valós vagy vélt) történeteket az internet oldalain. Ha a próbavásárló adóellenőr nem kap a vásárlásról megfelelő bizonylatot, biztosra vehetjük az ÁFA ellenőrzés elrendelését. Sok esetben a próbavásárlás adatgyűjtésre irányul és nem fedik fel a kilétüket és a későbbiekben ellenőrzik ÁFA vizsgálat keretében, hogy a számukra adott bizonylatokat az adózó szerepelteti-e a könyvelésében.

8, EGYES ADÓKÖTELEZETTSÉGEK ELLENŐRZÉSE
Sokszor indul egy ÁFA vizsgálat egyes adókötelezettségek ellenőrzésével vagy ellenőrzéséből. Ennek az oka, hogy az adózók könnyebben viszik be a bizonylataikat egy olyan ellenőrzési típusra amely az iratok meglétét ellenőrzi és önmagában legfeljebb bírságolhat, de adóhiányt nem állapíthat meg. Ellenben ezzel a trükkel hozzájutnak az ÁFA ellenőrzéshez szükséges dokumentumokhoz és a vizsgálat lezárását követően egyből kiadják az ÁFA vizsgálat megbízólevelét.
Az egyes adókötelezettségek ellenőrzése szolgálhat arra is, hogy ÁFA vizsgálat során ne fussanak lukra a revizorok és csak akkor rendeljék azt el ha biztosra mennek.
Egyes adókötelezettségeket rendelnek el akkor is ha nem akarnak egy ÁFA ellenőrzéssel lezárt időszakot a vállalkozásnál, mert ebben az esetben később még könnyedén ellenőrizhetik az adózót ÁFA vizsgálat keretében. Így akár nevezhetjük adatgyűjtésre irányuló ellenőrzésnek.
Kapcsolódó vizsgálat során is sok esetben először csak egyes adókötelezettségek ellenőrzését rendelik el, de probléma esetén biztosra vehető az ÁFA ellenőrzés elrendelése.

Kapcsolatfelvétel ÁFA ellenőrzéshez

Úgy érzi problémái lehetnek egy ÁFA ellenőrzés során, esetleg már elindult a vizsgálat? A legtöbben csak akkor szembesülnek a problémával ha az ÁFA vizsgálat már feltárta és jegyzőkönyve foglalta a problémát. Az alábbi űrlap kitöltésével vagy a 06-1-312-2222-es telefonszámon időpontot egyeztethet ÁFA ellenőrzés során történő képviselettel, tanácsadással kapcsolatban.

Kérjen konzultációt és készüljön fel, hogy a vizsgálat negatív kimeneteleit elkerülhesse! Vizsgálat során való képviselethez, cégének átvilágításához kérjen ajánlatot!  Irodánk fennállása óta többszáz vizsgálatot képviseltünk, képviseljünk Ügyfeleinket és tájékoztatunk  a médiában folyamatosan, ezért nem a levegőbe beszélünk, garantált szakértelemmel, gyakorlattal, és tapasztalattal rendelkezünk!

Név:
E-mail:
Telefonszám:
Számlázási név:
Számlázási cím:
Melyik szolgáltatásunkat veszi igénybe?
Egyéb megjegyzés: