Főoldal ADÓÜGYI MEGOLDÁSOK Cikkek - Önellenőrzés -- Magyar  English  Français  Deutsch  

Mire figyeljünk az önellenőrzés bevallásával kapcsolatban?

Az önellenőrzés lényege:

Önellenőrzéssel helyesbíthetjük tévedésünket

Az adófizetőket - amennyiben bevallásukban bármilyen hibát észlelnek - megillető ellenőrzési mód, melyet adó, költségvetési támogatás összegét érintő helyesbítés esetén alkalmazhatunk. Ez azt jelenti, amennyiben egy bizonyos időszakban könyvelésünk nem megfelelő (pl.: kimaradt vevő v. szállító számla a könyvelésből, nem megfelelően szerepeltettünk egy gazdasági eseményt...), és az ominózus időszakra az adóhivatal még nem értesített ki ellenőrzésről az adóhiányt vagy adótöbbletet így bevallhatjuk és megfizethetjük nagyobb szankció nélkül illetve a többletet visszakérhetjük, átvezethetjük.

 

Szankciói:

Általánosan pótlékköteles, amely pótlék összege a bevallott és a bevallani elmulasztott, vagy helyesbített összeg után, vagy költségvetési támogatás ( pl. adó visszaigénylés ) esetén a bevallás benyújtásával egyidejűleg fizetendők.

Az önellenőrzési pótlék a késedelmi pótlék fele. ( Ismételten, ugyanazt az időszakot érintően benyújtott önellenőrzés esetén ¾-e.)

 

Volt 2006-os „amnesztia":

2006. december 31-ig nem kellett önellenőrzési pótlékot fizetnünk, ha a feltárt adókülönbözet 50.000,- Ft feletti, és az adó 2006. június 9. előtt benyújtott bevallást érintett. Ebben az esetben automatikusan (külön kérelem nélkül) 12-60 havi fizetési kedvezményt biztosított az APEH.

 

Mire figyeljen a pótlékfizetéssel kapcsolatban:

Ha az önellenőrzési pótlékot a bevallás benyújtására megfizette, az adózó a méltányosság, a fizetési könnyítés érvényesítését kizárta. (Kérelem benyújtható megfelelő törvényi feltételek teljesítése esetén, és lehetőség van a pótlék mérséklésére, elengedésére stb.)

 

Nem lehet önellenőrzéssel helyesbíteni bevallásunkat?

Ellenőrzés megindítását követően (megbízólevél aláírását vagy értesítés átvételét követően) kizárt az önellenőrzés. Amennyiben bármilyen könyvviteli problémái vannak tekintse át könyvelését könyvelőjével, és szükség esetén konzultáljon adószakértővel, amennyiben kell akkor nyújtsa be önellenőrzést.

 

Milyen következményei vannak ha nem javítja bevallási hibáit önellenérzéssel időben?

Vannak olyan adóügyi helyzetek, amelyek a jogi szerződéses háttér tisztázása nélkül nem megoldhatók. Példának okáért ez lehet egy áfa, amelyet az adóhivatal nem akar visszafizetni a szerződés nem megfelelő jogi megfogalmazása vagy a bevallás – melyben vissza szeretnénk igényelni az áfa-t – nem megfelelő időpontban történő benyújtása vagy a bejelentkezés elmulasztása miatt. Ekkor nem létezik másfajta mód az adóügyi helyzet – áfa visszaigénylés – rendeződésére, mint könyvelésünket az új jogi helyzetnek megfelelően önellenőrzéssel rendezni.  Bizonyára Ön sem szeretné, hogy a már gondolatban visszakapott áfa az adóhivatalnál maradjon egy elrontott könyvelési hiba vagy a szerződésből hiányzó kritérium miatt! Ráadásul ha a bevallásunkat melyben a visszaigénylésre nyílik lehetőség az adóhivatal nem fogadja el, akkor adóhiányt állapít meg annak következményeivel.

Amennyiben a bevallásban szereplő adatoknál a hivatal állapítja meg, hogy a valóságnak nem felelnek meg, úgy az adóhiányon túl a hiány 50%-ig terjedő bírságot és késedelmi pótlékot is kiszab szankcióként a hivatal.  Az önellenőrzésnél mindösszesen a késedelmi pótlék felének megfelelő összeget kell megfizetnünk.

 vissza-->

adóhírlevélre feliratkozás-->

honlapunkkal kapcsolatos véleménye fontos számunkra -->