Főoldal ADÓÜGYI MEGOLDÁSOK Cikkek - Adócsalás -- Magyar  English  Français  Deutsch  

Adócsalás és következményei

Az adócsalás új fogalma: költségvetési csalás amely a büntető eljárási törvény új fogalma kiemelt jelentőségű ügynek minősíti.

Az adócsalás büntetőjogi rendelkezéseinek módosítása várható. 2012-től költségvetési csalás a Btk. törvényi tényállása.

Adócsalás jogcímén egyre több feljelentést tesz a hatóság. A vétség 2 évig, míg a bűntett 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Mind a cégvezetőknek, mind a könyvelőknek komoly felelőssége van abban, hogy ne valósuljon meg az adócsalás – mely a törvény szerint csak szándékosan követhető el.

A büntető feljelentések száma évről évre nő. 2005-ben 1289 büntetőfeljelentést tett az adóhivatal. A leggyakrabban adó és társadalombiztosítási csalás, magánokirat-hamisítást, és fiktív számlákkal elkövetett áfacsalás bűntettét és számvitel rendjének megsértését követték el. 2011-től egyre többször tapasztaljuk a számviteli rendjének megsértése, amelyet akár az éves beszámoló közzétételének hiányával is elkövethető. De a számviteli rend megsértésének bizonyítását teszi az adóhivatal, ha az éves beszámoló (vagy a beszámoló szöveges indokolása a kiegészítő melléklet) nem tartalmaz mindent a vállalkozás valós pénzügyi, vagyoni helyzetének, működésének eredményének bemutatásával kapcsolatban.  Végrehajtással kapcsolatos adócsalás szerint aki az adó behajtását jelentősen késlelteti vagy megakadályozza, bűncselekményt követ el. A jövőre nézve a vagyonosodási vizsgálatokkal kapcsolatosan elmondható, hogy az eddigi tapasztalatok alapján, a revizorok az összes ellenőrzési típushoz képest nagyobb arányban fognak büntetőeljárást kezdeményezni. Az áfacsaláson kívül a fent említett, másik három feljelentési alap mindegyike halmozottan is felmerülhet.

Btk
„310. § (1) Aki az adókötelezettség megállapítása szempontjából jelentős tényre (adatra) vonatkozóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy ilyen tényt (adatot) a hatóság elől elhallgat, és ezzel vagy más megtévesztő magatartással az adóbevételt csökkenti, vétséget követ el,…”
Adócsalás vétsége miatt 2 évig, míg bűntette miatt - az adóbevétel csökkenéséhez (nagyobb, jelentős, különösen nagy) történő hozzájárulás mértékétől függően - 8 évig terjedő szabadságvesztést állapíthat meg a bíróság. Adócsalásról beszélhetünk abban az esetben, ha az ügyész bizonyítani tudja, hogy az elkövető nem akar fizetni, és a megállapított adóhiányt a hivatal nem tudja rajta behajtani. Adócsalásnak minősülhet az is, ha az adó behajtását az adózó késlelteti. A bűncselekmény csak szándékosan követhető el. Azaz az elkövetőnek tisztában kell azzal lennie, hogy megtéveszti a hatóságot és azzal is, hogy ezáltal az adóbevételt csökkenti. Az ötvenezer forintot meg nem haladó adóbevétel csökkenés azonban nem minősül bűncselekménynek, abban az esetben sem, ha az adózó tudatában van annak, hogy ez  a magatartása az adóbevétel csökkenéséhez vezethet.

Adócsalást követünk el, ha nem fizetjük meg az illetéket, illeték módjára fizetendő díjat, közterhet, tb-járulékot, baleseti járulékot, egészségbiztosítási járulékot, nyugdíjjárulékot, magánnyugdíjpénztári tagdíjat, egészségügyi hozzájárulást, munkaadói, munkavállalói járulékot, vállalkozói járulékot, rehabilitációs és szakképzési hozzájárulást. A Btk 310/A §-a alapján a munkáltató követ el adócsalást, ha munkaszerződés nélkül vagy színlelt szerződéssel foglalkoztat munkavállalót. A törvény ezen passzusa a fekete munka elleni hatékonyabb és szigorúbb fellépés érdekében került bevezetésre.

Fokozott szerep a könyvelőkön
A könyvelők felelőssége óriási. Nem csak a számlák, anyagok átvétele és a bevallás elkészítése a feladatuk, hanem a megbízó, a gazdasági társaság vezetőjének jogszabályokról való tájékoztatása is. Egy könyvelőnek - akár a cégben, akár külsős vállalkozásként dolgozik - a cég életével együtt kell élnie! Mindenféleképpen tájékoztatási kötelezettsége van az adófizetési és bevallási kötelezettségről, figyelmeztetnie kell ügyfelét az adó meg nem fizetésének kockázatára, illetve bizonyos könyveléstechnikai dolgok veszélyére is fel kell hívnia ügyfele figyelmét.

A 2006-tól kibővített képviseleti szabályok szerint az állandó adójogi képviselő a cég kötelezettségeiért felelősséget vállal és pénzbüntetéssel is sújtható. Ezért is veszélyes az elektronikus bevallásból adódó patthelyzet, mivel legtöbb esetben a könyvelő ezt a képviseleti formát nem vállalja át - érthető módon - és nem veszi a céget saját ügyfélkapuja alá, hanem a cég vezetője vagy állandó meghatalmazott alkalmazottja ügyfélkapus regisztrációján keresztül a meghatalmazott nevében (aláírásával) nyújtja be az adóhivatal felé bevallását. Így a vállalkozó sok esetben nem is tudja pontosan, hogy „aláírásával” mi megy be a hivatalba. Ezért fontos az ügyfélkapu regisztráció során megadott e-mail címünk karbantartása és figyelése, mert erre a címre érkeznek a bevallások érkeztető nyugtái, illetve a hibás bevallási értesítők.

Büntetőfeljelentések statisztikája:

2004 - 998 db; 2005 - 1289 db; 2006 - 1436 db büntetőfeljelentés

2008 - 1276 db elkövetési érték 60 milliárd (forrás: APEH sajtótájékoztató)

2011-ben tapasztalatunk szerint sokkal több büntetőfeljelentést indított az adóhivatal. Az adóhivatal statisztikája szerint 2011-ben közel 3-szor annyi büntetőügyet indított mint 2010-ben. Néhány eset ahol az adócsalás miatt feljelentés történt:

adócsalás - 4 évet kapott a búzás adócsaló (fiktív számlák)

csődbűncselekmény

adócsalás - zsebbe fizetett minimálbéres vagyonvédelmi dolgozók

adócsalás fiktív szlovák ügylet miatt

áfacsalás - autókereskedőknél

adócsalás pénztárgéppel

adócsalás "0-s" bevallással

adójogi hírlevélre feliratkozás-->

vissza-->

honlapunkkal kapcsolatos véleménye fontos számunkra -->

Büntetőfeljelentéssel kapcsolatos szolgáltatásunk

Ne csaljon adót, kérje ki tanácsunkat. Amennyiben adózással kapcsolatosan büntetőeljárás indult Ön ellen képviseljük az eljárás során. Az alábbi űrlap elküldésével ajánlatot kérhet tőlünk.

Név:
E-mail:
Telefonszám:
Számlázási név:
Számlázási cím:
Melyik szolgáltatásunkat veszi igénybe:
Megjegyzés: