Főoldal ADÓÜGYI MEGOLDÁSOK Cikkek - Készpénzfizetés 250.000 Ft.-- Magyar  English  Français  Deutsch  

A 250.000 forintban maximált készpénzkifizetés korlátozás szabályozása

A 250.000 FORINTOS VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI KÉSZPÉNZKIFIZETÉSI KORLÁTOT ELTÖRÖLTÉK!

"(3) Nincs helye mulasztási bírság kiszabásának a Jöt. 110. §-ának (10) bekezdésében foglaltak 2009. február 1. és e törvény hatálybalépésének napja közötti időszakban történő megsértése miatt, valamint ha a bank számlanyitásra kötelezett adózók között megkötött ügyletek vonatkozásában az ügyleti ellenérték megfizetése 2009. február 1. és e törvény hatálybalépésének napja közötti időszakban 250 ezer forint összeget meghaladóan bankjegy (érme) átadásával történt." A magyar közlöny 2009. március 10-i 2009/28. számának szövege szerint.

Az APEH honlapján közzétett tájékoztató a vállalkozások közötti 250000 forintos készpénzkorlátozás megszüntetéséről.

Mivel a mai napig sokan nem ismerik pontosan a bruttó 250.000 forintos vállalkozások/vállalkozók közötti készpénz kifizetési limittel kapcsolatos szabályokat megpróbáljuk ezeket érthetően leírni.

Javasoljuk ezen rövid tájékoztatót cége pénzkezelést végző alkalmazottai részére eljuttatni, melyet könnyen nyomtatható formában az oldal alján tud letölteni.

Tartalom:
- Kit bírságolnak az APEH revizorai? A pénzösszeg átvevőjét (eladó) vagy a kifizetőt (vevő)?
- Kiket érint pontosan? A szabályozás lényege.
- Milyen szankcióval kell számolnunk és mikor?
- A jogszabály szövegével.

I. Kit fog az APEH megbírságolni ha nem tartja be a Bruttó 250.000 forintos szabályozást 2009. február 1-től?

Mindenek előtt kezdjük a legfontosabb kérdéssel, azaz mikor büntethetnek meg minket. Az áru eladóit (pl.: bolti kereskedő, szolgáltatás nyújtója) bírságolási szempontból nem érinti a szabályozás, ugyanis az adóhivatal azt a vállalkozót/vállalkozást bünteti aki az árut (termék/szolgáltatás) megvásárolja, tehát nem az eladó fizeti a bírságot. A bírságot az áru vásárlója azaz a számlán szereplő VEVŐ fizeti.

Számos internetes oldalon láttuk, hogy nem lehet készpénzben kifizetni a termék árát bruttó 250.000 forint összeg felett. Ez téves jogszabály értelmezés, mivel magánszemély nyugodtan fizethet ezen értékhatár felett készpénzzel és az a vállalkozó aki vásárol az üzletben nyugodtan eldöntheti, hogy fizet-e ezen összeghatár fölött készpénzben kockáztatva egy esetleges adóbírság megfizetését. Az eladótól maximum jóindulatú tájékoztatást lehet elvárni és az eladó/szolgáltató nem bírságolható a készpénz elfogadásáért.
 
II. A szabályozás lényege és kikre vonatkozik

A szabályozás a bankszámlanyitásra kötelezett adózók között megkötött bruttó (ÁFA-val együtt) 250.000 forintot meghaladó ügyletekre vonatkozik. Leegyszerűsítve gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók, ezenkívül az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek (ők külön adószámmal rendelkeznek), egymás között egy ügyletre vonatkozóan nem fizethetnek ki 250.000 forintnál nagyobb összegű készpénzt. Pontosabban kifizethetnek, csak ha az adóhivatal észreveszi számolni kell a mulasztási bírság megfizetésével.
Egy ügylet egy (írásbeli, szóbeli, ráutaló magatartással létrejött) szerződést jelent. Az
APEH tájékoztatója szerint: „Amennyiben több különálló szerződés (ügylet) vagy több önálló rendelés ellenértékének a kifizetése történik egy időpontban és a kifizetendő összeg a 250 ezer forintot meghaladja, az nem tekintendő egy ügyletnek és amennyiben a különböző szerződések ellenértéke egyetlen esetben sem haladja meg a törvényi értékhatárt, ez esetben az adózó nem szankcionálható ha bankjeggyel vagy érmével fizet.” Fontos megjegyezni, hogy az APEH tájékoztatók nem kötelezőek az alkalmazott gyakorlati bírságolási módszerekre.
A hangsúly az ügylet meghatározásánál a különálló szerződésen illetve önálló rendelésen van. Példának okáért egy nap többször is elmehetünk irodaszert vásárolni, amelyek együttes összege lehet 250.000 forintnál magasabb összeg, csak az egyes vásárlások összege nem lehet ennél magasabb összeg. A lényeg, hogy ne az derüljön ki a számlákból, hogy csak az ügylet megbontása a cél, tehát ne legyen tíz percen belül két darab 200.000 forintos vásárlás. Természetesen az előfordulhat, hogy elfelejtettünk valamit megvenni és azért megyünk vissza vagy de lehet, hogy egy nap különböző gazdasági cél érdekében többször szükséges vásárolni.
Különálló ügyleteket is kifizethetünk egy napon egy számlában.

Amennyiben több kifizetés egy ügylethez, egy szerződéshez kapcsolódik akkor a teljes szerződéses értékből maximum 250.000 forint fizethető ki készpénzben bírságmentesen.

Amennyiben a Felek keretszerződést kötnek, abban az esetben az egyoldalú megrendelések önálló egyedi ügyletnek minősülnek, amennyiben önálló gazdasági cél tartozik az egyes megrendelésekhez, tehát megrendelésenként vonatkozik a 250.000 forintos készpénzfizetési limit.

III. A szankció mértéke

Az Art. 172. § (20) bekezdésének értelmében a mulasztási bírság mértéke a 250.000 forinton felül kifizetett összeg 20%-a, melyet kötelezően kiszab az adóhivatal munkatársa.
A mulasztási bírságot az adóhivatal ellenőre fogja kiszabni adóellenőrzés esetén. Ez történhet akkor amikor a vállalkozás költségszámlái között találnak gyanús számlákat vagy a számlákhoz tartozó szerződések alapján nézik végig a szerződés teljesülésének összes bizonylatát, ellenben ha ez több időszakot érint az adott időszakot érintő megbízólevéllel kell rendelkeznie az APEH munkatársának. Ezenkívül elindulhat az adóhivatal az eladónál végzett adóellenőrzés során talált összeghatárt meghaladó bevételi számlákból illetve a megkötött szerződések számlázásából is. Az APEH végezhet akár ilyen irányú adatgyűjtést is, de ennek alkalmazása egyelőre nem várható. Még nincs tapasztalatunk az adóhivatal ezen törvényhely alapján történő mulasztási bírság szankcionálásának gyakorlatáról.

IV. A jogszabály szövege: 2003. évi XCII. Törvény (Art) 172. § (20)

(20) Ha jogszabály alapján bankszámlanyitásra kötelezett adózók között megkötött ügyletek vonatkozásában az ügyleti ellenérték megfizetése 250 ezer forint összeget meghaladóan bankjegy (érme) átadásával történik, a kifizetés teljesítőjére az adóhatóság ügyletenként, a 250 ezer forint összeghatárt túllépő kifizetés értékének 20%-ával megegyező összegű mulasztási bírságot szab ki. Az egy ügylethez tartozó kifizetéseket e szabály alkalmazásakor össze kell számítani. Amennyiben az ügylet folyamatos teljesítésű, minimum egy havi teljesítési időtartamra kell a kifizetéseket összeszámítani.


Az adóhivatal bírságolási gyakorlata során az általa kiadott tájékoztatót nem köteles betartani, ezért az általunk leírtak is csak tájékoztató jellegűek. Ezen készpénzkifizetést korlátozó adójogszabály jelenleg alkotmánybíróság előtt van, így alkotmánybírósági döntés alapján akár ezen adójogszabály megsemmisítése is várható. Ellenben a jogszabályt 2009. február 1-től a bankszámlanyitásra kötelezettek körében alkalmazni kell, ellenkező esetben ellenőrzés esetén várható a mulasztási bírság kiszabása.

Az általunk készített tájékoztató változatlan formában szabadon korlátozás nélkül terjeszthető. Amennyiben kollégája, üzlettársa számára is hasznos információkat tartalmazhat küldje tovább a részére.

Ingyenes adójogi hírlevelünkre feliratkozás.

magyarkozlony_250_keszpenzlimit_vilmanyi.pdf [40 513 bytes]
PDF dokumentum